EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
???ToNy_ 981 Trận15/10/2018100.000.000
2
???t?Tuyên??Pro?t?899 Trận15/10/201890.000.000
3
?Ð?i»ƒ?«ß?¢? 828 Trận15/10/201880.000.000
4
?????TRU?NG????? 783 Trận15/10/201870.000.000
5
???t???????701 Trận15/10/201860.000.000
6
?t Th? N?673 Trận15/10/201850.000.000
7
ßú??????646 Trận15/10/201840.000.000
8
??linh?yuumi? 611 Trận15/10/201830.000.000
9
???Miss ???Prô574 Trận15/10/201820.000.000
10
???????????????574 Trận15/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???t????Ti?u??H??? 2982 14/10/2018 100,000,000
2 ???ToNy_ 2537 14/10/2018 90,000,000
3 ?t Th? N? 1493 14/10/2018 80,000,000
4 ?????TRU?NG????? 1471 14/10/2018 70,000,000
5 ????i?uMai 1189 14/10/2018 60,000,000
6 ßú?????? 1169 14/10/2018 50,000,000
7 ?M?cLý?âm? 1036 14/10/2018 40,000,000
8 ???t?????? 951 14/10/2018 30,000,000
9 ??MR??uý?? 930 14/10/2018 20,000,000
10 ???Miss ???Prô 898 14/10/2018 10,000,000