EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
↨???Ti?u??H???↨2208 Trận23/06/2018100.000.000
2
¨???Ti?u???H???em 1562 Trận23/06/201890.000.000
3
?????Phê.Ph?.Ph????1271 Trận23/06/201880.000.000
4
????????? ???Muô?i910 Trận23/06/201870.000.000
5
????????? L??????901 Trận23/06/201860.000.000
6
????????? ???Miin710 Trận23/06/201850.000.000
7
?·.·´T?u?ßéo¯`·.·?521 Trận23/06/201840.000.000
8
??????? ????`????..515 Trận23/06/201830.000.000
9
™†râ`n?†u`ng™ 502 Trận23/06/201820.000.000
10
????????? ??????´?431 Trận23/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng