EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
???t????Ti?u??H???1277 Trận18/08/2018100.000.000
2
???u?nh???Çhî»»1005 Trận18/08/201890.000.000
3
@.VuaGa2015.@988 Trận18/08/201880.000.000
4
????u?s?????662 Trận18/08/201870.000.000
5
??í ??è?659 Trận18/08/201860.000.000
6
My411 Trận18/08/201850.000.000
7
↨???dai???H???↨404 Trận18/08/201840.000.000
8
???C????B?n???Lá348 Trận18/08/201830.000.000
9
khieupro111326 Trận18/08/201820.000.000
10
Phu?cÐ?pTrai303 Trận18/08/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???u?nh???Çhî»» 974 12/08/2018 100,000,000
2 @.VuaGa2015.@ 729 12/08/2018 90,000,000
3 khieupro111 558 12/08/2018 80,000,000
4 ???t???Phan???Oanh 351 12/08/2018 70,000,000
5 ??ng?uy?e?n® 345 12/08/2018 60,000,000
6 G?u Lái Máy Bay 329 12/08/2018 50,000,000
7 ?FaÜKh?a? 286 12/08/2018 40,000,000
8 «??ès s??a? ?» 271 12/08/2018 30,000,000
9 Sata??? Satanás 267 12/08/2018 20,000,000
10 ?M?c? 264 12/08/2018 10,000,000