EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
༺ђเ❤เ๓❤ςђยột༻488 Trận18/04/2019100.000.000
2
Ќẹ❍﹏ðắ₪G443 Trận18/04/201990.000.000
3
­๖ۣ𝐂𝐡𝐮❤๖ۣ𝐀𝐧𝐡396 Trận18/04/201980.000.000
4
✭𝑳𝒂̂𝒎 𝑪𝒂𝑹𝒐✭387 Trận18/04/201970.000.000
5
╰❥тнícнĐủтнứ‿✶339 Trận18/04/201960.000.000
6
▾𝜼𝒉𝒂☆𝒅̄𝒂̂̀𝝁▾266 Trận18/04/201950.000.000
7
𝓣𝓱𝓾𝓎 ى𝓗𝓲257 Trận18/04/201940.000.000
8
๖ۜȻhí๖ۣۜTôn๖ۜ240 Trận18/04/201930.000.000
9
๖ۜᵸτ๖ۣۜVuaRừng๖ۣۜXanh๖225 Trận18/04/201920.000.000
10
๖ۣ𝐀𝐧𝐡❤๖ۣ𝐂𝐡𝐮221 Trận18/04/201910.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Ќẹ❍﹏ðắ₪G 1465 14/04/2019 100,000,000
2 ­๖ۣ𝐂𝐡𝐮❤๖ۣ𝐀𝐧𝐡 684 14/04/2019 90,000,000
3 ✭𝑳𝒂̂𝒎 𝑪𝒂𝑹𝒐✭ 639 14/04/2019 80,000,000
4 ༺H¡❄¡ლ❄B❍ლ༻ 637 14/04/2019 70,000,000
5 ๖ۣۜMiss ๖ۣۜPrô 612 14/04/2019 60,000,000
6 ╰❥тнícнĐủтнứ‿✶ 563 14/04/2019 50,000,000
7 ✧GͥOͣDͫ 493 14/04/2019 40,000,000
8 ๖ۜᵸτ๖ۣۜVuaRừng๖ۣۜXanh๖ 460 14/04/2019 30,000,000
9 ๖ۜȻhí๖ۣۜTôn๖ۜ 429 14/04/2019 20,000,000
10 ༺༒༻☆๖ۣۜ£Oᴺᴳ☆ 420 14/04/2019 10,000,000