EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
anh tí 191 Trận23/06/2018100.000.000
2
Ra?????????????????169 Trận23/06/201890.000.000
3
?Uchiha ?Itachï129 Trận23/06/201880.000.000
4
®™???????Gió?™®99 Trận23/06/201870.000.000
5
?????????????¨??89 Trận23/06/201860.000.000
6
? kìa77 Trận23/06/201850.000.000
7
Great Pirest70 Trận23/06/201840.000.000
8
??Cô??Ch?67 Trận23/06/201830.000.000
9
??Linh?Yuumi?67 Trận23/06/201820.000.000
10
??????????? ???????65 Trận23/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng