EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
Vi?t_Tu?n203 Trận18/08/2018100.000.000
2
giolanh121 Trận18/08/201890.000.000
3
?????Lùn????85 Trận18/08/201880.000.000
4
???H???O???A???N???G79 Trận18/08/201870.000.000
5
?C??MrHuy?76 Trận18/08/201860.000.000
6
???????Ga??TV?67 Trận18/08/201850.000.000
7
?????GaO ? ???g??56 Trận18/08/201840.000.000
8
???t???Lùn 51 Trận18/08/201830.000.000
9
??Linh?Yuumi?49 Trận18/08/201820.000.000
10
?????49 Trận18/08/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 giolanh 302 12/08/2018 100,000,000
2 GV_ Jetfire 145 12/08/2018 90,000,000
3 G?u Lái Máy Bay 136 12/08/2018 80,000,000
4 ?C??MrHuy? 122 12/08/2018 70,000,000
5 Vi?t_Tu?n 102 12/08/2018 60,000,000
6 ????? 90 12/08/2018 50,000,000
7 ???t???Hoàng???Trang 75 12/08/2018 40,000,000
8 ? N?n ? 74 12/08/2018 30,000,000
9 ÐC?Ngoc?9x 57 12/08/2018 20,000,000
10 Ra????????????????? 46 12/08/2018 10,000,000