EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
?+th?o+?69 Trận15/10/2018100.000.000
2
???t?Mèo34828 Trận15/10/201890.000.000
3
???t?PhanOanh27 Trận15/10/201880.000.000
4
?T?uM¡n®1 14 Trận15/10/201870.000.000
5
?????Noari»«???Yuki??10 Trận15/10/201860.000.000
6
???tLONG???t??5 Trận15/10/201850.000.000
7
Cu?cd?ibuon4 Trận15/10/201840.000.000
8
???????????ß?a?e?3 Trận15/10/201830.000.000
9
???tLùn?3 Trận15/10/201820.000.000
10
lovediary2 Trận15/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???????Thanh??????? 311 14/10/2018 100,000,000
2 ???t?Mèo348 204 14/10/2018 90,000,000
3 ???t?PhanOanh 77 14/10/2018 80,000,000
4 ?????Noari»«???Yuki?? 47 14/10/2018 70,000,000
5 ???t??Ç?? 37 14/10/2018 60,000,000
6 ???????? ???????? 37 14/10/2018 50,000,000
7 V?aN? B??N? T?E?X?T? 32 14/10/2018 40,000,000
8 khanhklk 27 14/10/2018 30,000,000
9 ???t????ße 25 14/10/2018 20,000,000
10 ???Ch? ??Là ???A? ?n? 23 14/10/2018 10,000,000