EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
???t???????1270 Phút15/10/2018100.000.000
2
???ToNy_ 1270 Phút15/10/201890.000.000
3
** ™? ??™ 1269 Phút15/10/201880.000.000
4
ßú??????1256 Phút15/10/201870.000.000
5
?t Th? N?1256 Phút15/10/201860.000.000
6
???t?Tuyên??Pro?t?1253 Phút15/10/201850.000.000
7
LãoTu?n 1253 Phút15/10/201840.000.000
8
?uchiha?itachi1251 Phút15/10/201830.000.000
9
TuiLàTh?ngFa1243 Phút15/10/201820.000.000
10
FJackF1241 Phút15/10/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???????Thanh??????? 9716 14/10/2018 100,000,000
2 ???tWin???ZySS???t 9499 14/10/2018 90,000,000
3 ???t????Ti?u??H??? 9464 14/10/2018 80,000,000
4 ???t???VuaR?ng???Xanh? 9077 14/10/2018 70,000,000
5 the mystery of the plane 9022 14/10/2018 60,000,000
6 ßú?????? 9014 14/10/2018 50,000,000
7 ?uchiha?itachi 8910 14/10/2018 40,000,000
8 FJackF 8784 14/10/2018 30,000,000
9 TuiLàTh?ngFa 8714 14/10/2018 20,000,000
10 LãoTu?n 8320 14/10/2018 10,000,000