EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
???t????Ti?u??H???7559 Phút18/08/2018100.000.000
2
???t???Ti?u???H???7539 Phút18/08/201890.000.000
3
®HADONG12®7406 Phút18/08/201880.000.000
4
???t???Búp???Bê 7276 Phút18/08/201870.000.000
5
?Ð?i»ƒ?«ß?¢? 7078 Phút18/08/201860.000.000
6
?Em giúp vi?c dam dang?7066 Phút18/08/201850.000.000
7
™? ??™ 7055 Phút18/08/201840.000.000
8
???????Thanh??????? 6989 Phút18/08/201830.000.000
9
???t???Bá????H7??6955 Phút18/08/201820.000.000
10
???t?@GunNy@6730 Phút18/08/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???t???Ti?u???H??? 9814 12/08/2018 100,000,000
2 ???t????Ti?u??H??? 9681 12/08/2018 90,000,000
3 ®NOBOTA4® 9579 12/08/2018 80,000,000
4 ®doremon1® 9573 12/08/2018 70,000,000
5 ®kinhkhong® 9544 12/08/2018 60,000,000
6 ???t???Bá????H7?? 9542 12/08/2018 50,000,000
7 ???t???Búp???Bê 9519 12/08/2018 40,000,000
8 ???????Thanh??????? 9461 12/08/2018 30,000,000
9 Vi?t_Tu?n 9298 12/08/2018 20,000,000
10 ®NOBITA12® 9277 12/08/2018 10,000,000