EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
®NOBOTA4®8206 Phút23/06/2018100.000.000
2
®NOBITA12®8206 Phút23/06/201890.000.000
3
↨???Ti?u???H???↨8112 Phút23/06/201880.000.000
4
↨???Ti?u??H???↨8043 Phút23/06/201870.000.000
5
?Ð?i»ƒ?«ß?¢? 7964 Phút23/06/201860.000.000
6
???Gió ???Mùa ???H?7950 Phút23/06/201850.000.000
7
?·.·´T?u?ßéo¯`·.·?7826 Phút23/06/201840.000.000
8
™†râ`n?†u`ng™ 7821 Phút23/06/201830.000.000
9
??????? ????`????..7631 Phút23/06/201820.000.000
10
??Cô??Ch?7277 Phút23/06/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng