EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 ThuXinhGVG xxx18/04/201910.000.000
2
  ๖ۜᵸτ๖ۣۜĐỗღ๖ۣۜDuyღxxx18/04/20199.000.000
3
 ๖ۜᵸτ๖@GunNy@xxx18/04/20198.000.000
4
 lvmrbiluxxx18/04/20197.000.000
5
  ๖ۜᵸτۣȻô๖ۣۜTiên xxx18/04/20196.000.000
6
 ミ★Chụy★Cả★彡GVG xxx18/04/20195.000.000
7
 ༺ℒữ༒ℬố༻GVVU xxx18/04/20194.000.000
8
 masterchipGVPR xxx18/04/20193.000.000
9
 12345678GVPR xxx18/04/20192.000.000
10
 CụcSúcGVG xxx18/04/20191.000.000