EVENT ĐUA TOP LỰC CHIẾN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Lực chiến Hiện tại Cash thưởng
1
??Cô??Ch?100433405623/06/2018100.000.000
2
↨???Ti?u???H???↨47565604923/06/201890.000.000
3
????Qu?????Chocolate?44136355023/06/201880.000.000
4
???Tß ???Tú42371204223/06/201870.000.000
5
?°? ???Heø ?° ?34081639923/06/201860.000.000
6
?Uchiha ?Madara33571687023/06/201850.000.000
7
I Never Revealed My Name31680573223/06/201840.000.000
8
?Uchiha ?Itachï31573632823/06/201830.000.000
9
?°???u??? ????° ?28746038223/06/201820.000.000
10
??One27963812423/06/201810.000.000


TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??Cô??Ch? 1120949317 17/06/2018 100,000,000
2 ??Linh?Yuumi? 1095961702 17/06/2018 90,000,000
3 ↨???Ti?u???H???↨ 476303697 17/06/2018 80,000,000
4 ????Qu?????Chocolate? 441359227 17/06/2018 70,000,000
5 ???Tß ???Tú 423690474 17/06/2018 60,000,000
6 Ra????????????????? 386536933 17/06/2018 50,000,000
7 ???????Thanh??????? 348738159 17/06/2018 40,000,000
8 ?°? ???Heø ?° ? 340816132 17/06/2018 30,000,000
9 I Never Revealed My Name 316767998 17/06/2018 20,000,000
10 ?Uchiha ?Itachï 315374132 17/06/2018 10,000,000