EVENT ĐUA TOP CẤP CƯỜNG HÓA MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Cấp Độ Hiện tại Cash Thưởng
1
 ☙𝓤𝒏𝒕𝙞𝒍 𝒀𝒐𝒖❧Cấp 3019/12/201810.000.000
2
 ☙𝓤𝒏𝒕𝙞𝒍 𝒀𝒐𝒖❧Cấp 3019/12/20189.000.000
3
 ❀alone✿Cấp 3019/12/20188.000.000
4
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3019/12/20187.000.000
5
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3019/12/20186.000.000
6
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3019/12/20185.000.000
7
 ➻❥linh❀yuumi✿Cấp 2919/12/20184.000.000
8
 ๖ۣCô๖ۣChủCấp 2919/12/20183.000.000
9
  ๖ۜᵸτ๖ۣۜĐỗღ๖ۣۜDuyღCấp 2919/12/20182.000.000
10
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 2819/12/20181.000.000