EVENT ĐUA TOP CẤP CƯỜNG HÓA MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Cấp Độ Hiện tại Cash Thưởng
1
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3015/10/201810.000.000
2
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3015/10/20189.000.000
3
 ๖ۜᵸτۣ✔ᵉᵑᵘᶳCấp 3015/10/20188.000.000
4
 ๖ۣCô๖ۣChủCấp 2915/10/20187.000.000
5
  ๖ۜᵸτ๖ۣۜĐỗღ๖ۣۜDuyღCấp 2915/10/20186.000.000
6
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 2815/10/20185.000.000
7
 ๖ۣۜThánh๖ۣNữCấp 2815/10/20184.000.000
8
 ๖ۣۜThánh๖ۣNữCấp 2815/10/20183.000.000
9
 doituiCấp 2815/10/20182.000.000
10
 ๖ۜᵸτ๖ۣۜVuaRừng๖ۣۜXanh๖Cấp 2715/10/20181.000.000