EVENT ĐUA TOP CẤP CƯỜNG HÓA MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Cấp Độ Hiện tại Cash Thưởng
1
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 2024/04/201810.000.000
2
 doituiCấp 2024/04/20189.000.000
3
 doituiCấp 2024/04/20188.000.000
4
 doituiCấp 1924/04/20187.000.000
5
 doituiCấp 1824/04/20186.000.000
6
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 1824/04/20185.000.000
7
  LãoTuấn Cấp 1824/04/20184.000.000
8
 ๖Uchiha ๖ItachïCấp 1824/04/20183.000.000
9
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 1824/04/20182.000.000
10
 â†¨๖ۣۜTiểu๖ۣۜHổ๖ۣ↨Cấp 1724/04/20181.000.000