EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
???????Thanh??????? 20 lần18/08/2018100.000.000
2
???t???Ð?????Duy?4 lần18/08/201890.000.000
3
???t???Ti?u???H???3 lần18/08/201880.000.000
4
H?Th?ng 1 lần18/08/201870.000.000
5
???t???Bác?Google?1 lần18/08/201860.000.000
6
???t???G?u???Bông 1 lần18/08/201850.000.000
7
???t?@GunNy@1 lần18/08/201840.000.000
8
???t???Búp???Bê 1 lần18/08/201830.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???t???Ti?u???H??? 19 12/08/2018 100,000,000
2 ???????Thanh??????? 16 12/08/2018 90,000,000
3 ???t???Ð?????Duy? 10 12/08/2018 80,000,000
4 ???t???Búp???Bê 10 12/08/2018 70,000,000
5 ???t?@GunNy@ 8 12/08/2018 60,000,000
6 ???t???Bác?Google? 3 12/08/2018 50,000,000
7 Th? N? 1 12/08/2018 40,000,000