EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
???t???Ð?????Duy?1 lần15/10/2018100.000.000
2
???t???VuaR?ng???Xanh?1 lần15/10/201890.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ???t???VuaR?ng???Xanh? 1 14/10/2018 100,000,000